برچسب زده شده: برنامه است

برنامه موشکی ایران دفاعی و بازدارنده است/ ادعای ارسال موشک به یمن کذب است

برنامه موشکی ایران دفاعی و بازدارنده است/ ادعای ارسال موشک به یمن کذب است

برنامه موشکی ایران دفاعی و بازدارنده است/ ادعای ارسال موشک به یمن کذب است برنامه موشکی ایران دفاعی و بازدارنده است/ ادعای ارسال موشک به یمن کذب است برنامه موشکی ایران دفاعی و بازدارنده...

برنامه موشکی ایران پشتوانه صلح و آرامش منطقه است/ غربی‌ها هم می‌دانند خط قرمز ما مسائل دفاعی است

برنامه موشکی ایران پشتوانه صلح و آرامش منطقه است/ غربی‌ها هم می‌دانند خط قرمز ما مسائل دفاعی است

برنامه موشکی ایران پشتوانه صلح و آرامش منطقه است/ غربی‌ها هم می‌دانند خط قرمز ما مسائل دفاعی استنماینده مردم تبریز گفت: ایران حاضر نیست در مباحث موشکی و دفاعی با هیچ‌کس مذاکره کند. برنامه...

تصویب کلیات برنامه ششم در مجلس تایید عقل جمعی کشور است

تصویب کلیات برنامه ششم در مجلس تایید عقل جمعی کشور است

تصویب کلیات برنامه ششم در مجلس تایید عقل جمعی کشور است سخنگوی دولت با اشاره به تصویب لایحه برنامه ششم درکمیسیون تلفیق گفت: مطالبات گندم کاران و بازنشستگان به زودی پرداخت می شود. تصویب...

عارف: برنامه اصلاح‌طلبان جذب مشارکت مردم در دور دوم انتخابات است

عارف: برنامه اصلاح‌طلبان جذب مشارکت مردم در دور دوم انتخابات است

عارف: برنامه اصلاح‌طلبان جذب مشارکت مردم در دور دوم انتخابات استمحمدرضا عارف گفت: برنامه اصلاح‌طلبان برای دور دوم انتخابات همان برنامه دور اول یعنی جذب مشارکت مردم است. عارف: برنامه اصلاح‌طلبان جذب مشارکت مردم...