برچسب زده شده: برگزاری دومین

برگزاری مراسم «معرفی دومین پایتخت کتاب ایران»

برگزاری مراسم «معرفی دومین پایتخت کتاب ایران»

مراسم پایانی دومین «جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب» و «معرفی دومین پایتخت کتاب ایران» برگزار می‌شود. خرید غذا ورزش و زندگی