برچسب زده شده: برگزاری هستیم

خواستار برگزاری جلسه علنی  مجلس درباره قراردادهای جدید نفتی هستیم

خواستار برگزاری جلسه علنی مجلس درباره قراردادهای جدید نفتی هستیم

خواستار برگزاری جلسه علنی مجلس درباره قراردادهای جدید نفتی هستیم دبیر تشکیلات و طرح و برنامه‌ریزی سازمان اسلامی دانشجویان ایران گفت: از ریاست مجلس خواستاریم که جلسه فردای مجلس درباره قراردادهای جدید نفتی را...