برچسب زده شده: بزرگترین فارس

قشم؛ بزرگترین جزیره خلیج فارس

قشم؛ بزرگترین جزیره خلیج فارس

قشم؛ بزرگترین جزیره خلیج فارس جزیره قشم واقع در تنگه هرمز با گستره ای نزدیک به ۱۵۰۰ کیلومتر مربع- ۱۴۰ کیلومتر درازا و عرض متوسط ۱۱ کیلومتر – نه تنها بزرگترین جزیره خلیج فارس...