برچسب زده شده: بشکه رسید

۲.۵ میلیون بشکه نفت‌خام سوآپ به تهران رسید

۲.۵ میلیون بشکه نفت‌خام سوآپ به تهران رسید

۲.۵ میلیون بشکه نفت‌خام سوآپ به تهران رسید ۲.۵ میلیون بشکه نفت‌خام سوآپ به تهران رسید ۲.۵ میلیون بشکه نفت‌خام سوآپ به تهران رسید

بهای هر بشکه نفت خام برنت به 69.44 دلار رسید

بهای هر بشکه نفت خام برنت به 69.44 دلار رسید

بهای هر بشکه نفت خام برنت به 69.44 دلار رسیدهر بشکه نفت خام برنت امروز کار خود را با 69.21 دلار آغاز کرده و به بهای 69.44 دلار معامله شد. بهای هر بشکه نفت...

بهای هر بشکه نفت خام برنت به ۶۸.۷۳ دلار رسید

بهای هر بشکه نفت خام برنت به ۶۸.۷۳ دلار رسید

بهای هر بشکه نفت خام برنت به ۶۸.۷۳ دلار رسیدهر بشکه نفت خام برنت امروز کار خود را با ۶۸.۷۲ دلار آغاز کرده و به بهای ۶۸.۷۳ دلار معامله شد. بهای هر بشکه نفت...