برچسب زده شده: بعد نشده

دهقان: بعد از توافق حتی یک قرارداد قابل اعتنا به نفع ایران منعقد نشده است

دهقان: بعد از توافق حتی یک قرارداد قابل اعتنا به نفع ایران منعقد نشده است

دهقان: بعد از توافق حتی یک قرارداد قابل اعتنا به نفع ایران منعقد نشده است نماینده طرقبه و چناران در مجلس با تأکید بر اینکه آمریکایی‌ها هرگز جرأت حمله به ایران را ندارند، گفت:...