برچسب زده شده: «بمب آورد

آنچه «بمب اتمی فقرا» بر سر حلبچه آورد

آنچه «بمب اتمی فقرا» بر سر حلبچه آورد

جلّاد و مسئول اجرای نسل‌کشی کُردها در سال پایانی جنگ ‌تحمیلی کسی نبود جز «علی حسن‌المجید» که به «علی انفال» و «علی شیمیایی» لقب گرفت. او در مدت 100 روز، جان حدود 183 هزار...