برچسب زده شده: بن بیشتر

بن سلمان باعث نفوذ بیشتر ایران در منطقه شد

بن سلمان باعث نفوذ بیشتر ایران در منطقه شد

بن سلمان باعث نفوذ بیشتر ایران در منطقه شدولی‌عهد عربستان، سیاست خارجی این کشور را در تقابلی خصمانه با ایران و متحدان منطقه‌ای متمرکز کرده است، اما تأثیر سیاست‌های وی منجر به افزایش نفوذ...