برچسب زده شده: بهای رسید

بهای هر بشکه نفت خام برنت به 69.44 دلار رسید

بهای هر بشکه نفت خام برنت به 69.44 دلار رسید

بهای هر بشکه نفت خام برنت به 69.44 دلار رسیدهر بشکه نفت خام برنت امروز کار خود را با 69.21 دلار آغاز کرده و به بهای 69.44 دلار معامله شد. بهای هر بشکه نفت...

بهای هر بشکه نفت خام برنت به ۶۸.۷۳ دلار رسید

بهای هر بشکه نفت خام برنت به ۶۸.۷۳ دلار رسید

بهای هر بشکه نفت خام برنت به ۶۸.۷۳ دلار رسیدهر بشکه نفت خام برنت امروز کار خود را با ۶۸.۷۲ دلار آغاز کرده و به بهای ۶۸.۷۳ دلار معامله شد. بهای هر بشکه نفت...