برچسب زده شده: بهداشت، خبر

آب، برق، بهداشت، اینترنت، کمبود فضای خواب و مشکلات متعدد دیگر/ در خوابگاه‌های بوشهر چه خبر است؟

آب، برق، بهداشت، اینترنت، کمبود فضای خواب و مشکلات متعدد دیگر/ در خوابگاه‌های بوشهر چه خبر است؟

آب، برق، بهداشت، اینترنت، کمبود فضای خواب و مشکلات متعدد دیگر/ در خوابگاه‌های بوشهر چه خبر است؟دانشجوی ساکن خوابگاه امام خمینی (ره) بوشهر گفت: در خوابگاه‌های بوشهر مشکلات عدیده‌ای وجود دارد که باورش برای...