برچسب زده شده: بهشتی دانشگاه

گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیمراسم گرامیداشت روز دانشجو عصر دوشنبه 13 آذر در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد. گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مراسم...

راه‌اندازی دفتر ایسنا در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

راه‌اندازی دفتر ایسنا در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

راه‌اندازی دفتر ایسنا در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی راه‌اندازی دفتر ایسنا در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی راه‌اندازی دفتر ایسنا در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی آهنگ جدید