برچسب زده شده: به آقای

واقعا به حرفی که جهانگیری زد می‌رسیم آقای روحانی؟

واقعا به حرفی که جهانگیری زد می‌رسیم آقای روحانی؟

واقعا به حرفی که جهانگیری زد می‌رسیم آقای روحانی؟ آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی گویای آن است که بدلیل ادامه تحریم ها ،حداکثر ده درصد از پول فروش نفت به کشور وارد...

گودرزی خطاب به رئیس کمیته المپیک: آقای سوپرمن!

گودرزی خطاب به رئیس کمیته المپیک: آقای سوپرمن!

رئیس کمیته المپیک گفت: ما هفت بار با وزارت ورزش مکاتبه کردیم اما به ما خرده می‌گیرند که چرا موضوع را رسانه‌ای کردید. دانلود آهنگ جدید فستیوال فیلم