برچسب زده شده: به اضافه

شاخص رضایتمندی به ارزیابی شورا‌های انضباطی علوم پزشکی اضافه شد

شاخص رضایتمندی به ارزیابی شورا‌های انضباطی علوم پزشکی اضافه شد

شاخص رضایتمندی به ارزیابی شورا‌های انضباطی علوم پزشکی اضافه شددبیر شورای مرکزی انضباطی وزارت بهداشت گفت: برای اولین بار در ارزیابی شورا‌های انضباطی دانشگاه‌های علوم پزشکی شاخص رضایت‌مندی ارباب رجوع در شاخص‌های ارزیابی سال...

علی کریمی به تیم ستارگان اضافه شد

علی کریمی به تیم ستارگان اضافه شد

علی کریمی به تیم ستارگان اضافه شد پیشکسوت فوتبال کشورمان بالاخره تصمیم خود را گرفت تا در تمرین تیم ستارگان فوتبال ایران حضور یابد. علی کریمی به تیم ستارگان اضافه شد (image) پیشکسوت فوتبال...