برچسب زده شده: به التحریر

اصابت خمپاره به میدان التحریر دمشق

اصابت خمپاره به میدان التحریر دمشق

اصابت خمپاره به میدان التحریر دمشق العالم لحظاتی پیش از اصابت یک گلوله خمپاره گروه‌های تروریستی به «میدان التحریر» دمشق خبر داد. اصابت خمپاره به میدان التحریر دمشق (image) العالم لحظاتی پیش از اصابت...