برچسب زده شده: به تحصیل

به هفت زبان زنده دنیا مسلط هستم!/ بعد از فوتبال در رشته اقتصاد ادامه تحصیل می‌دهم

به هفت زبان زنده دنیا مسلط هستم!/ بعد از فوتبال در رشته اقتصاد ادامه تحصیل می‌دهم

به هفت زبان زنده دنیا مسلط هستم!/ بعد از فوتبال در رشته اقتصاد ادامه تحصیل می‌دهم مهاجم تیم ملی ایران با سایت فیفا درباره موضوعات مختلفی به صحبت پرداخته است. به هفت زبان زنده...