برچسب زده شده: به دارد

تشویق به بی حجابی یک تا ده سال حبس دارد

تشویق به بی حجابی یک تا ده سال حبس دارد

تشویق به بی حجابی یک تا ده سال حبس داردتشویق مردم به نداشتن حجاب مشمول بند دوم ماده ۶۳۹ خواهد بود که یک تا ده سال حبس دارد. تشویق به بی حجابی یک تا...

به مردم قول می‌دهم مردم شاهد رشد مداوم اقتصادی باشند/ گرانی ارز دلایل تبلیغاتی و روانی دارد

به مردم قول می‌دهم مردم شاهد رشد مداوم اقتصادی باشند/ گرانی ارز دلایل تبلیغاتی و روانی دارد

به مردم قول می‌دهم مردم شاهد رشد مداوم اقتصادی باشند/ گرانی ارز دلایل تبلیغاتی و روانی داردرئیس جمهوری گفت: مردم از اصل آزادی و حاکمیت ملی و مبارزه با استبداد و استعمار و ایستادگی...

نظام سلامت به منابع پایدار نیاز دارد

نظام سلامت به منابع پایدار نیاز دارد

نظام سلامت به منابع پایدار نیاز دارد نظام سلامت به منابع پایدار نیاز دارد نظام سلامت به منابع پایدار نیاز دارد

آمانو: آژانس به همه مکان‌های مورد نیازش در ایران دسترسی دارد

آمانو: آژانس به همه مکان‌های مورد نیازش در ایران دسترسی دارد

آمانو: آژانس به همه مکان‌های مورد نیازش در ایران دسترسی دارد آمانو: آژانس به همه مکان‌های مورد نیازش در ایران دسترسی دارد آمانو: آژانس به همه مکان‌های مورد نیازش در ایران دسترسی دارد

رای به ترامپ نشان از رای منفی به سیاست جنگ طلبانه دارد

رای به ترامپ نشان از رای منفی به سیاست جنگ طلبانه دارد

رای به ترامپ نشان از رای منفی به سیاست جنگ طلبانه دارد رای به ترامپ نشان از رای منفی به سیاست جنگ طلبانه دارد رای به ترامپ نشان از رای منفی به سیاست جنگ...

شجاعی: تیروکمان به مدال‌آوری عادت دارد

شجاعی: تیروکمان به مدال‌آوری عادت دارد

شجاعی: تیروکمان به مدال‌آوری عادت داردرئیس فدراسیون تیر و کمان با ابراز رضایت نسبت به عملکرد فدراسیون تیر و کمان در سال 94 گفت: با توجه به نداشته‌های خود و کمبود اعتبارات، بهترین نتایج...