برچسب زده شده: «به غافلگیری

«به وقت شام»؛ فیلمی که شبیه هیچ فیلمی نیست/ دوباره حاتمی‌کیا، دوباره غافلگیری

«به وقت شام»؛ فیلمی که شبیه هیچ فیلمی نیست/ دوباره حاتمی‌کیا، دوباره غافلگیری

«به وقت شام»؛ فیلمی که شبیه هیچ فیلمی نیست/ دوباره حاتمی‌کیا، دوباره غافلگیرینمی‌خواهم اغراق کنم و بگویم این متفاوت‌ترین فیلم حاتمی‌کیاست‌. اما واقعیت این است که جنس سینمای “به وقت شام” با کارهای گذشته‌ی...