برچسب زده شده: بود فتنه

کار خدا بود برخی‌ها به قدرت برسند و ناکارآمدی‌شان مشخص شود/ برخی از وزرای دولت فعلی در ستادهای انتخاباتی سران فتنه بودند

کار خدا بود برخی‌ها به قدرت برسند و ناکارآمدی‌شان مشخص شود/ برخی از وزرای دولت فعلی در ستادهای انتخاباتی سران فتنه بودند

کار خدا بود برخی‌ها به قدرت برسند و ناکارآمدی‌شان مشخص شود/ برخی از وزرای دولت فعلی در ستادهای انتخاباتی سران فتنه بودندرئیس اندیشکده یقین گفت: فتنه‌گران با بازی‌های سیاسی پنجه در پنجه نظام انداختند...