برچسب زده شده: بکارگیری است

سازوکار بکارگیری بازنشستگان در سازمان‌ها و نهادهای دولتی مشخص است

سازوکار بکارگیری بازنشستگان در سازمان‌ها و نهادهای دولتی مشخص است

نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح ماده ۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را با تغییر عنوان مبنی بر طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را تصویب و مصوب کردند. دانلود فیلم مدرسه