برچسب زده شده: بگیرد

کسی که با ولایت زاویه بگیرد خوار خواهد شد

کسی که با ولایت زاویه بگیرد خوار خواهد شد

امام جمعه ایوان گفت: هر‌کس با ولایت باشد پیروز است و آن‌کس که با ولایت زاویه بگیرد خوار خواهد شد. باشگاه خبری ورزشی سیستم اطلاع رسانی