برچسب زده شده: «بیدار تهران

«بیدار شو آرزو» منجر به زلزله تهران شد!

«بیدار شو آرزو» منجر به زلزله تهران شد!

«بیدار شو آرزو» منجر به زلزله تهران شد!بهناز جعفری از اکران فیلم «بیدار شو آرزو» پس از ۱۴ سال سخن گفت و همکای با کیانوش عیاری را تجربه شگفت انگیزی دانست که هرکس مدعی...