برچسب زده شده: تاسف را

ابراز تاسف فدراسیون جهانی از رفتار ایرانی‌ها؛ کاری کردند نیرو‌های امنیتی را صداکنیم!

ابراز تاسف فدراسیون جهانی از رفتار ایرانی‌ها؛ کاری کردند نیرو‌های امنیتی را صداکنیم!

ابراز تاسف فدراسیون جهانی از رفتار ایرانی‌ها؛ کاری کردند نیرو‌های امنیتی را صداکنیم! یکی از مسئولان فدراسیون جهانی وزنه‌برداری نسبت به رفتار مقامات ایرانی در هنگام مسابقات فوق‌سنگین این رشته ابراز تاسف کرده است....