برچسب زده شده: تجمع

استاندار تهران: مجوزی برای تجمع در تهران صادر نشده است/تجمعات غیرقانونی است

استاندار تهران: مجوزی برای تجمع در تهران صادر نشده است/تجمعات غیرقانونی است

استاندار تهران: مجوزی برای تجمع در تهران صادر نشده است/تجمعات غیرقانونی است استاندار تهران: مجوزی برای تجمع در تهران صادر نشده است/تجمعات غیرقانونی است استاندار تهران: مجوزی برای تجمع در تهران صادر نشده است/تجمعات...