برچسب زده شده: تحقیقاتی

انعقاد بیش از 150 پروژه تحقیقاتی وزارت بهداشت با آلمان/بیشترین همکاری‌ها در حوزه سرطان

انعقاد بیش از 150 پروژه تحقیقاتی وزارت بهداشت با آلمان/بیشترین همکاری‌ها در حوزه سرطان

انعقاد بیش از 150 پروژه تحقیقاتی وزارت بهداشت با آلمان/بیشترین همکاری‌ها در حوزه سرطان انعقاد بیش از 150 پروژه تحقیقاتی وزارت بهداشت با آلمان/بیشترین همکاری‌ها در حوزه سرطان انعقاد بیش از 150 پروژه تحقیقاتی...

تدوین اولویت‌های تحقیقاتی حوزه علوم پایه کشور

تدوین اولویت‌های تحقیقاتی حوزه علوم پایه کشور

تدوین اولویت‌های تحقیقاتی حوزه علوم پایه کشور تدوین اولویت‌های تحقیقاتی حوزه علوم پایه در چهل و چهارمین جلسه کمیسیون علوم پایه شورای عتف مورد بررسی قرار گرفت. تدوین اولویت‌های تحقیقاتی حوزه علوم پایه کشور...