برچسب زده شده: تخلفات

رحیمی: ورود مراجع نظارتی به تخلفات شهرداری تهران موجب جلب اعتماد مردم می‌شود

رحیمی: ورود مراجع نظارتی به تخلفات شهرداری تهران موجب جلب اعتماد مردم می‌شود

رحیمی: ورود مراجع نظارتی به تخلفات شهرداری تهران موجب جلب اعتماد مردم می‌شود رحیمی: ورود مراجع نظارتی به تخلفات شهرداری تهران موجب جلب اعتماد مردم می‌شود رحیمی: ورود مراجع نظارتی به تخلفات شهرداری تهران...

تفحص از شهرداری مانع تخلفات گسترده است

تفحص از شهرداری مانع تخلفات گسترده است

تفحص از شهرداری مانع تخلفات گسترده است تفحص از شهرداری مانع تخلفات گسترده است تفحص از شهرداری مانع تخلفات گسترده است

محدودیت‌های وزارت بهداشت در برخورد با تخلفات درمانی و درخواست از مجلس

محدودیت‌های وزارت بهداشت در برخورد با تخلفات درمانی و درخواست از مجلس

محدودیت‌های وزارت بهداشت در برخورد با تخلفات درمانی و درخواست از مجلس محدودیت‌های وزارت بهداشت در برخورد با تخلفات درمانی و درخواست از مجلس محدودیت‌های وزارت بهداشت در برخورد با تخلفات درمانی و درخواست...

میوه، پوشاک، مرغ و تخم مرغ بیشترین تخلفات را به خود اختصاص دادند

میوه، پوشاک، مرغ و تخم مرغ بیشترین تخلفات را به خود اختصاص دادند

میوه، پوشاک، مرغ و تخم مرغ بیشترین تخلفات را به خود اختصاص دادندبه گفته معاون نظارت و بازرسی اتاق اصناف تهران، درج نکردن قیمت، عدم صدور فاکتور و ارائه آن و گران‌فروشی از مهم...

افزایش 20 درصدی دوربین‌های ثبت تخلفات در سال 95

افزایش 20 درصدی دوربین‌های ثبت تخلفات در سال 95

فرمانده نیروی انتظامی از بکارگیری بیش از 500 هزار نیرو در طرح نوروزی خبر داد. دانلود موزیک آخرین اخبار ورزشی