برچسب زده شده: «تدبیر کنیم

«تدبیر سیاسی» این است که بین خوب و خوب‌تر،خوب تر؛ و بین بد و بدتر، بد را انتخاب کنیم

«تدبیر سیاسی» این است که بین خوب و خوب‌تر،خوب تر؛ و بین بد و بدتر، بد را انتخاب کنیم

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها درخصوص رأی دادن در انتخابات گفت: در انتخاب با توجه به جریانات سیاسی که حاضر هستند، اگر رأیی بین خوب و خوب تر باشد در این...