برچسب زده شده: «ترامادول»/

جزئیات جدید از کشف ۱۳۰۰ میلیارد تومان قرص «ترامادول»/ پای «گمرک ناکارآمد» در میان است

جزئیات جدید از کشف ۱۳۰۰ میلیارد تومان قرص «ترامادول»/ پای «گمرک ناکارآمد» در میان است

حموله قاچاق حاوی ۱۳ میلیون قرص ترامادول که از بندر خرمشهر با رویه ترانزیت کالا و به عنوان محموله پتو اظهار و بارگیری شده بود در حالی که جهت تخلیه محموله قاچاق از مسیر...