برچسب زده شده: «ترامپ» تهدید

«ترامپ» عربستان را تهدید کرد

«ترامپ» عربستان را تهدید کرد

«ترامپ» عربستان را تهدید کرد نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا عربستان را تهدید کرد که اگر با گروه تروریستی داعش نجنگد، توقف خرید نفت از این کشور را در صورت رئیس جمهور شدن...