برچسب زده شده: ترکیه دیگر

ترکیه ۵۸۶ افسر دیگر را  بازنشسته می‌کند

ترکیه ۵۸۶ افسر دیگر را بازنشسته می‌کند

ترکیه ۵۸۶ افسر دیگر را بازنشسته می‌کند وزارت دفاع ترکیه از کاهش دوره خدمت رسمی نظامیان این کشور خبر داد ترکیه ۵۸۶ افسر دیگر را بازنشسته می‌کند (image) وزارت دفاع ترکیه از کاهش دوره...