برچسب زده شده: ترکیه قرار

ترکیه کاروان کمک‌های صلیب سرخ را در عفرین هدف قرار داد

ترکیه کاروان کمک‌های صلیب سرخ را در عفرین هدف قرار داد

ترکیه کاروان کمک‌های صلیب سرخ را در عفرین هدف قرار دادترکیه کاروان کمک‌های بین المللی بشردوستانه را در میرمین در عفرین هدف قرار داد. ترکیه کاروان کمک‌های صلیب سرخ را در عفرین هدف قرار...