برچسب زده شده: «تشیع‌ها»

ما در دوران «اسلام‌ها» و «تشیع‌ها» زندگی می‌کنیم/ رجوع مردم به روحانیت کم‌تر شده

ما در دوران «اسلام‌ها» و «تشیع‌ها» زندگی می‌کنیم/ رجوع مردم به روحانیت کم‌تر شده

ما در دوران «اسلام‌ها» و «تشیع‌ها» زندگی می‌کنیم/ رجوع مردم به روحانیت کم‌تر شدهتعداد محتاط‌ها بیشتر از مقلدها شده. حتی برخی از مقلدها هم شناورند و در همه حوزه‌ها تقلید نمی‌کنند. حتی فرد دیندار...