برچسب زده شده: تصویب است

تصویب کلیات برنامه ششم در مجلس تایید عقل جمعی کشور است

تصویب کلیات برنامه ششم در مجلس تایید عقل جمعی کشور است

تصویب کلیات برنامه ششم در مجلس تایید عقل جمعی کشور است سخنگوی دولت با اشاره به تصویب لایحه برنامه ششم درکمیسیون تلفیق گفت: مطالبات گندم کاران و بازنشستگان به زودی پرداخت می شود. تصویب...