برچسب زده شده: تصویب سازمان

تصویب قطعنامه ضد ایرانی حقوق بشر در سازمان ملل

تصویب قطعنامه ضد ایرانی حقوق بشر در سازمان ملل

تصویب قطعنامه ضد ایرانی حقوق بشر در سازمان مللروز دوشنبه سازمان ملل متحد به بهانه‌ی شرایط نامناسب حقوق بشر در ایران، قطعنامه‌ای را که توسط کانادا تنظیم شده بود، علیه ایران به تصویب رساند....

تصویب قطعنامه ایران با عنوان «مقابله با ریزگردها» در کمیته دوم مجمع عمومی سازمان ملل

تصویب قطعنامه ایران با عنوان «مقابله با ریزگردها» در کمیته دوم مجمع عمومی سازمان ملل

تصویب قطعنامه ایران با عنوان «مقابله با ریزگردها» در کمیته دوم مجمع عمومی سازمان ملل تصویب قطعنامه ایران با عنوان «مقابله با ریزگردها» در کمیته دوم مجمع عمومی سازمان ملل تصویب قطعنامه ایران با...