برچسب زده شده: تصویب سیلی

تصویب قطعنامه قدس در سازمان ملل سیلی محکمی بر آمریکا و اسرائیل بود

تصویب قطعنامه قدس در سازمان ملل سیلی محکمی بر آمریکا و اسرائیل بود

تصویب قطعنامه قدس در سازمان ملل سیلی محکمی بر آمریکا و اسرائیل بودمسئول اطلاع رسانی جنبش جهاد اسلامی فلسطین تصویب قطعنامه ضد آمریکایی در مجمع عمومی سازمان ملل را پیروزیی برای ملت فلسطین و...