برچسب زده شده: تضعیف نیافته

تضعیف ریشه‌های انقلاب خیانت است/ تروریسم در منطقه پایان نیافته است

تضعیف ریشه‌های انقلاب خیانت است/ تروریسم در منطقه پایان نیافته است

تضعیف ریشه‌های انقلاب خیانت است/ تروریسم در منطقه پایان نیافته استرئیس مجلس با بیان اینکه تضعیف ریشه‌های انقلاب خیانت است، گفت: ایجاد پایگاه از سوی آمریکا و ورود روزانه هزاران تریلی سلاح نشان می‌دهد...