برچسب زده شده: تظاهرات فساد

تظاهرات مجدد ساکنین تل‌آویو علیه فساد نتانیاهو

تظاهرات مجدد ساکنین تل‌آویو علیه فساد نتانیاهو

تظاهرات مجدد ساکنین تل‌آویو علیه فساد نتانیاهوهزاران نفر در اعتراض به فساد مالی و دولتی نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مرکز تل‌آویو تظاهرات کردند. تظاهرات مجدد ساکنین تل‌آویو علیه فساد نتانیاهو هزاران نفر در...

تظاهرات ۲۵ هزار نفری در تل‌آویو در اعتراض به فساد نتانیاهو

تظاهرات ۲۵ هزار نفری در تل‌آویو در اعتراض به فساد نتانیاهو

تظاهرات ۲۵ هزار نفری در تل‌آویو در اعتراض به فساد نتانیاهوبیش از ۲۵ هزار نفر در تل‌آویو در اعتراض به فساد نخست وزیر رژیم‌صهیونیستی تظاهرات کردند. تظاهرات ۲۵ هزار نفری در تل‌آویو در اعتراض...