برچسب زده شده: تعرفه‌گذاری در

تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در سطح وزارتخانه انجام می‌شود

تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در سطح وزارتخانه انجام می‌شود

قزلباش با اشاره به نارضایتی پرستاران در مورد اجرایی‌نشدن تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری گفت: تعرفه‌گذاری بحثی فراگیر و در سطح ملی است و تصمیم‌گیری در مورد نحوه تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری نه بر عهده دانشگاه‌ها، بلکه...