برچسب زده شده: تعیین مجلس

تغییر شیوه تعیین دستمزد در مجلس دهم

تغییر شیوه تعیین دستمزد در مجلس دهم

یک کارشناس بازار کار با تاکید بر تغییر نحوه تعیین دستمزد در شورای عالی کار از نمایندگان کارگری خواست تا برای تغییر ماده 41 و شیوه تعیین دستمزد کارگران، اصلاح قانون کار در مجلس...