برچسب زده شده: تفاهم‌نامه

برنامه‌های فرهنگی و هنری در قالب تفاهم‌نامه با استانداران ترسیم می‌شود

برنامه‌های فرهنگی و هنری در قالب تفاهم‌نامه با استانداران ترسیم می‌شود

برنامه‌های فرهنگی و هنری در قالب تفاهم‌نامه با استانداران ترسیم می‌شودوزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در سفرهای استانی برنامه های فرهنگی و هنری سه ساله استانها در قالب امضای تفاهم نامه با استانداران...

امضای ۶ تفاهم‌نامه بین مصر و موریتانی

امضای ۶ تفاهم‌نامه بین مصر و موریتانی

امضای ۶ تفاهم‌نامه بین مصر و موریتانی رئیس جمهور مصر که میزبان رئیس جمهور موریتانی در قاهره است، ضمن دیدار با او و هیأت همراهش ۶ تفاهمنامه اقتصادی با همتای موریتانیایی خود امضا کرد....