برچسب زده شده: تلاش‌ها

ایران آماده مشارکت موثر در تلاش‌ها برای پایان دادن به درگیری‌ها در سوریه است

ایران آماده مشارکت موثر در تلاش‌ها برای پایان دادن به درگیری‌ها در سوریه است

وزیر امور خارجه طی سخنانی در کنفرانس بین المللی کمک به مردم سوریه، تنها راه خروج از بحران سوریه را راه حلی سیاسی دانست که از مسیر گفت‌وگوهای بین سوری حاصل شود. دانلود ها...