برچسب زده شده: تلفات یمن

افزایش تلفات مزدوران عربستان در یمن

افزایش تلفات مزدوران عربستان در یمن

افزایش تلفات مزدوران عربستان در یمندرگیری‌های شدید بین نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن و مزدوران عربستان در استان شبوه واقع در جنوب یمن همچنان ادامه دارد. افزایش تلفات مزدوران عربستان در یمن درگیری‌های...