برچسب زده شده: تمدن اسلامی

تمدن نوین اسلامی راهی جز تحقق واقعی دانشگاه اسلامی ندارد

تمدن نوین اسلامی راهی جز تحقق واقعی دانشگاه اسلامی ندارد

تمدن نوین اسلامی راهی جز تحقق واقعی دانشگاه اسلامی نداردرئیس دانشگاه آزاد با صدور پیامی خطاب به دانشجویان شرکت کننده در طرح «شمیم معرفت» گفت: برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی راهی جز تحقق...