برچسب زده شده: تند

روزنامه‌ها از انتخاب تیتر‌های تند انتقادی همسو با رسانه‌های بیگانه خودداری کنند

روزنامه‌ها از انتخاب تیتر‌های تند انتقادی همسو با رسانه‌های بیگانه خودداری کنند

روزنامه‌ها از انتخاب تیتر‌های تند انتقادی همسو با رسانه‌های بیگانه خودداری کنندیکی از مراجع عظام تقلید با بیان اینکه روزنامه‌ها باید از تیتر‌های تند و همسو با رسانه‌های بیگانه خودداری کنند، گفت: انتقاد باید...

اولین اظهارات تند آیت‌الله مصباح پس از انتخابات

اولین اظهارات تند آیت‌الله مصباح پس از انتخابات

مدیر موسسه پژوهشی امام خمینی با حضور در دفتر سعید جلیلی اظهار کرد: طرف حاضر می‌شود ارزش 80 میلیون اهل کشور خودش را تسلیم دشمن کند، برای اینکه چند روز بیشتر روی این صندلی...