برچسب زده شده: توئیت‌های اغتشاشگران

ادامه توئیت‌های ترامپ در حمایت از اغتشاشگران

ادامه توئیت‌های ترامپ در حمایت از اغتشاشگران

ادامه توئیت‌های ترامپ در حمایت از اغتشاشگرانرئیس‌جمهور آمریکا برای چندمین بار متوالی در حمایت از اغتشاشات در برخی شهر‌های ایران توئیت کرد. ادامه توئیت‌های ترامپ در حمایت از اغتشاشگران رئیس‌جمهور آمریکا برای چندمین بار...