برچسب زده شده: «توالت» معاون

تأیید معضل «توالت» در کشور، از نظر معاون آخوندی

تأیید معضل «توالت» در کشور، از نظر معاون آخوندی

تأیید معضل «توالت» در کشور، از نظر معاون آخوندی معاون وزیر راه با اشاره به معضل «سرویس‌ بهداشتی» در جاده‌های کشور گفت: متأسفانه در زمینه سرویس بهداشتی در کشور کار مطلوبی انجام نشده است...