برچسب زده شده: توسعه است

طرح توسعه حرم علوی هزینه بسیار کمتری نسبت به طرح‌های مشابه برده است

طرح توسعه حرم علوی هزینه بسیار کمتری نسبت به طرح‌های مشابه برده است

طرح توسعه حرم علوی هزینه بسیار کمتری نسبت به طرح‌های مشابه برده است طرح توسعه حرم علوی هزینه بسیار کمتری نسبت به طرح‌های مشابه برده است طرح توسعه حرم علوی هزینه بسیار کمتری نسبت...

توسعه همکاری‌های دفاعی ایران و پاکستان زمینه ساز ثبات منطقه است

توسعه همکاری‌های دفاعی ایران و پاکستان زمینه ساز ثبات منطقه است

توسعه همکاری‌های دفاعی ایران و پاکستان زمینه ساز ثبات منطقه استوزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح با بیان اینکه ایران بر توسعه روابط با پاکستان تاکید دارد، گفت: توسعه همکاری‌های دفاعی میان ایران و...

هیچ کشور توسعه یافته‌ای جز با مقاوم سازی اقتصادی پیشرفت نکرده است

هیچ کشور توسعه یافته‌ای جز با مقاوم سازی اقتصادی پیشرفت نکرده است

هیچ کشور توسعه یافته‌ای جز با مقاوم سازی اقتصادی پیشرفت نکرده استدکتر ابراهیم رزاقی گفت: تاریخ کشورهای اروپایی و توسعه یافته، نشانگر آنست که همه آن‌ها در دوره‌ای برای پیشرفت، به راهبرد دفاعی و...

توسعه شبکه ریلی از نیازهای مهم حمل و نقل کشور است

توسعه شبکه ریلی از نیازهای مهم حمل و نقل کشور است

توسعه شبکه ریلی از نیازهای مهم حمل و نقل کشور است رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به سهم ناچیز شبکه ریلی در حمل و نقل جاده ای بر توجه بیشتر مسئولان...

چالش توسعه نیافتگی یک مساله کلیدی در کشور است

چالش توسعه نیافتگی یک مساله کلیدی در کشور است

شهردار تهران گفت: توسعه و پیشرفت کشور به عنوان ضرورت قطعی در مقطع کنونی جامعه است و چالش توسعه نیافتگی یک مساله کلیدی در کشور محسوب می‌شود. دانلود فیلم گیم پلی استیشن