برچسب زده شده: توسعه امروز

آغاز مسافرگیری توسعه خط یک متروی مشهد از صبح امروز ‌

آغاز مسافرگیری توسعه خط یک متروی مشهد از صبح امروز ‌

‌مدیرعامل شرکت قطارشهری مشهد از آغاز مسافرگیری در توسعه خط یک قطار شهری مشهد از ساعت 6 صبح امروز خبر داد. روزنامه ایران ماشین های جدید