برچسب زده شده: توسعه در

ایران،مقام اول فرارمغزها در کشورهای در حال توسعه

ایران،مقام اول فرارمغزها در کشورهای در حال توسعه

ایران،مقام اول فرارمغزها در کشورهای در حال توسعهطبق آمار صندوق بین المللی پول، ایران از نظر فرار مغز‌ها در بین ۹۱ کشور در حال توسعه و توسعه نیافته مقام اول را کسب کرده است...