برچسب زده شده: «توس برگزار

نشست علمی «توس در بستر تاریخ» در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود

نشست علمی «توس در بستر تاریخ» در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود

نشست علمی «توس در بستر تاریخ» در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شودنشست علمی «توس در بستر تاریخ» (گذشته، حال، آینده) ۲۵ آذر ماه در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود. نشست علمی «توس در بستر...