برچسب زده شده: توصیه‌های کمردرد

توصیه‌های ضروری  برای پیشگیری از کمردرد

توصیه‌های ضروری برای پیشگیری از کمردرد

توصیه‌های ضروری برای پیشگیری از کمردرد یک فوق تخصص ستون فقرات با اشاره به اینکه کفش پاشنه بلند آسیب به کمر وارد می‌کند، نحوه صحیح نشستن بر روی صندلی جهت پیشگیری از کمردرد را...